M.S. 1 yüzyılda Anadolu’nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir.Denizli’nin 6 km kuzeyinde bulunmaktadır.Lykos ırmağının güneyinde kurulduğu için Laodikeia adını almıştır.

Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olması sebebiyle küçük Asianın 7 ünlü kilisesinden biri buradadır.

Laodikya Antik Kentten Çıkan Eserler

  • Büyük Tiyatro
  • Küçük Tiyatro
  • Stadyum ve Gimmazyum
  • Anıtsal Çeşme
  • Meclis Binası
  • Zeus Tapınağı
  • Büyük Kilise
  • Suriye Caddesi ( Açılış Töreni )

yapılan sondaj çalışmaları sırasında 7m derinlikte 2 sutuna ulaşılmıştır.

Denizli Laodikya Antik Kentte bulunan Müzeler

  • Pamukkale Hierapolis Arkeoloji Müzesi
  • Denizli Etnografya Müzesi