Urfa’nın tarihi Paleolotik çağa kadar  uzadığı tespit edilmiştir. Urfa bölgesi Sümer, Akat, Hitit, Babil, Kalde, Hurri, Mitanni, Aram, Asur, Med ve Pers Makedonya, Roma ve Bizans medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Hristiyanlar Urfa’ya kutsal şehir demektedirler. Bunun sebebi o çağın Osroane kralı Abgar Ukomo’nun dünyada Hristiyanlığı kabul eden ilk kral olduğu, Hz. İsa ile mektuplaştığı ve […]