Bölgede yapılan kazılardan çıkartılan eserlerin ağırlıkta olduğu müze koleksiyonu Neolitik Çağ’dan Osmanlı’ya kadar uzanıyor ve etnografik bölümle tamamlanıyor. Köşk Höyük Salonu’nda mezar buluntuları, vazolar, tanrı ve tanrıça heykelcikleri yer alıyor. İkinci Salon’un vitrinlerindeki eserler Eski Tunç Çağı’ndan Asur Ticaret kolonileri dönemine kadar gidiyor. Üçüncü salon Geç Hitit- Frig dönemine, Dördüncü Salon ise Helenistik, Roma ve […]