Yalova Marmara bölgesinde yer alan Yalova’da Roma, Bizans dönemi eserleri vardır. Yalova 6 ilçeden oluşmaktadır. Türkiye’nin en küçük ilidir. Antik kaynaklara göre Yalova’da Drepane diye bir köyde din uğruna ölen Lukianus isimli bir aziz gömülüdür. O yüzden bu şehre Helenapolis ismi verilmiştir. MÖ. 700 yıllarında Bithynler Mö. 1200 yılında Frigler egemen olmuşlardır. Sonrasında Bizans ve […]