Çanakkale ili sınırlarında yer alan Antik Kentler

 • Agonya
 • Troia
 • Lamponion
 • Asos (BehramKale)
 • Tenedos(Bozcaada)
 • Pionia
 • Polymediom
 • Khiysa, Kheyse
 • Amaxitos
 • Tragasia
 • Neandreia
 • Larissa
 • Kolonia
 • Aleksandresa Troas
 • Sigeion
 • Ophryneion
 • Dardanos
 • Akhilleion
 • Rhoeteion
 • Abydos
 • Arisba(Musaköy)
 • Lampsake
 • Perkote
 • Paisos
 • Parion
 • Abarnia
 • Elaious
 • Kokylis
 • Priapos
 • Skespis
 • Gergis
 • Kebrene
 • İmbros
 • Madytos (Eceabat)
 • Sestos
 • Aigos Patamoi
 • Kallipolis ( Gelibolu)
 • Kardia
 • Paktya (Bolayı)
 • Agora
 • Lysimakheta