Sulusaray

Sebastapolis (Sulusaray) Sulusaray Kaplıcası, Mozaik Müzesi ilçede MÖ. 3000 yıllarında Eski Tunç çağında yerleşim başlamıştır.

Bölgedeki Sulusaray Antik Kenti Mö. 1. Yüzyılda kurulmuştur. Sebastapolis Grekçe bir sözlük olup büyük azametli şehir anlamındadır.

Tiyatro, Agord, Cadde, Mabet bulunmaktadır. Kentin yerleşim planı Bergama Antik Kentine benzemektedir. Aynı zamanda Açık Hava Müzesi olarak korunmaktadır.

Eski Tunç, Hiti, Frig, Helenistik, Roma Bizans dönemine ait eserler ve Roma dönemine ait mozaikler bu müzede sergilenmektedir.

Zile

Kilim ve halısı meşhurdur. Tarihi evleri, Zile Kalesi, Gaydaroğlu Konağı gezilecek yerlerindendir.

Zilenin Maşat köyü yakınlarında Maşat Höyük (Tabigga ) be Zile Höyüğü (Anzilia) yapılan kazılarda Hititlerden kalma tabletler bulunmuştur.

Zile Kalesi içerisinde bir Taşa “Veni, Vidi, Vici – Geldim, Gördüm, Yendim” sözleri yazılmış. Sezar bu sözleri burada söylemiştir. Aynı zamanda bu şehre Caesar’ın karısının ismi verildiği kaynaklarca bilinmektedir.

Sandık Ustası Atalay Atilla’nın dükkanında görülmeye değer sandıklar vardır.

Amerika’ya kilim ve halı satışı “Tribal Home” mağazasından yapılmaktadır.

 

Pazar

Ballıca Mağarası : Pazar ilçesinin Ballıca köyündedir. 7 katlı bir mağara görünümündedir. Kristalleşmiş kireçtaşından meydana gelmiştir. Sarkıt, Dikit, Sutün, Gölcüklerden oluşmaktadır.

Gaz Gölü

Göçmen Kuşlar ve Gün batımı seyredilebilir.

Niksar

Yörede ilk yerleşim Hititlerin ardından Persler, Romalılar, Bizans Pontus krallığı döneminde bölge de önemli bir yerleşim yeridir. Bizans döneminde ise Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olmuştur. Selçuklular döneminde ilim ve kültür merkezi haline gelmiştir.

  • Dünyadaki ilk su değirmeni burada yapılmıştır.
  • Türkiye’nin 2. Büyük kalesi Niksar Kalesidir.
  • Pontus Kralı “Kırkkızlar Efsanesi
  • Mahfel Kahvehanesi
  • Arasta Çarşısı
  • Leylekli Köprü
  • Kaval Ustası – Yaşar Güç
  • Yağbasan Medresesi (İlk tıp Medresesidir. 1157 ‘de yapılmıştır.)
  • Melih Gazi Türbesi