HACI BEKTAŞİ VELİ

1209 – 1271 Horasan Nişabur doğumludur. Asıl adı Seyid Muhammed Bin Seyyid İbrahim Ata’dır. Şair ve Mutasavvıf’dır. Bektaşi tarikatının piridir. Ahmet Yesevi Kültür ocağında yetişmiş, derviş olarak Türkiye’ye gelmiş gittiği Anadolu şehirlerinde fikirlerini felsefesini yaymıştır.

Türbesi ve Külliyesi müze haline getirilmiş Nevşehir’in Hacıbektaş ilçesindedir.

Suluca Karahöyükte hayatına devam etmiştir. Öldükten sonra bu ilçeye adını vermiştir. 16 – 18 Ağustos tarihleri arasında Hacı Bektaşi Veli’yi anma törenleri düzenlenmektedir. Törenlere Bektaşi sanatçılar ve bir çok kişi katılmakta ve bölgede bir canlılık hissedilmektedir. Hacı Bektaşi Veli’nin portresi üzerinde bulunan Geyik ve Aslanın önemli bir yeri vardır.

Aslan sertliği ve vahşiliğiyle bilinirken, geyik ise zarif ve tehlikesizdir. Hacı Bektaşi Veli Hazretleri ikisini de dizleri üstüne oturtmuş ve arasındaki eli ile onları zararsız hale getirmiştir. Felsefelerinden birisi de bu sevgi ve güvendir.