Nevşehir il merkezinde bulunan medereselerden birisidir. Osmanlı eseridir. Gezilmeye görülmeye değer bir yapıdadır. Okuldan Kütüphaneye ; 1727 yılında yapılmış İbrahim Paşa Medresesi, külliyenin okul bölümü, Kubbeli revaklarla çevrili avlusunun bir köşesinde bugün halk kütüphanesi olarak kullanılan dershanesi yer alıyor. Dershanenin üstü kalem işleriyle süslü bir kubbe tarafından örtülüyor. 17 öğrenci hücresi bulunan medresenin iç mekanlarındaki dolap ve ocak girintileri dikkat çekiyor.
Külliye içerisinde Nedim’in Satırları yer alıyor.
Osmanlı sadrazamı Damat İbrahim Paşa tarafından yaptırılan ve kendi ismini taşıyan külliye Nevşehir il merkezinin en önemli yapısı. Cami, Medrese, Hamam, Okul, Kervansaray, imaret ve çeşmelerden oluşan yapı topluluğu 18. Yüzyıla ait.
Külliye’nin en önemli yapısını oluşturan Kurşunlu Camii 88 metre uzunluğunda bir avlunun içinde yer alıyor. Ana kapısının üzerinde Osmanlı döneminin ünlü şairi Nedim’e ait mermer bir kitabe bulunuyor. İmparatorluğun Lale Devri’ni simgeleyen bezemeleri, kalem işleri ve mermer işçiliği izlemeye değer.