Anadolu’daki kervansaray mimarisinin en güzel örnekleri Aksaray ilinde toplanmış gibi. Bunlar; Sultanhan, Alayhan, Ağzıkarahan, Ak Han, Öresin Han (Tepesi Delik Han) ve Kılıçarslan Hanı olarak sıralanıyor. Bu yapılar içinde Ağzıkarahan ile Sultanhan muhteşem taş işçilikleri ile öne çıkıyor.
Aksaray- Nevşehir karayolu üzerinde yer alan Ağzıkarahan, 13 . yüzyıl yağılarından biri. Selçuklu Sultanı I. Allaadin Keykubat ile oğlu II. Gıyaseddin Keyhüsrev tarafından inşa ettirilmiş. Taş işçiliğinin doruğa çıktığı Taç Kapı ’ya karşın, avlu ortasındaki Köşk Mescit oldukça sade bir üslup taşıyor.