Tarihi MÖ. 7500 yıllarına dayanmaktadır. Hurriler, Mitanniler, Hititler, Asurlular, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğu hüküm sürmüştür.

Diyarbakır surlarının uzunluğu 5 bin 500 metre’dir. UNESCO dünya mirasına adaydır.

Diyarbakır Surları

İç Kale Surları

Yedi Kardeş Burcu

Ulu Beden Burcu

Selçuklu Burcu

Nur Burcu

Leblebi Kıran Burcu

Keçi Burcu

Fındık Burcu

Akrep Burcu

Diyarbakır Kapılar

Yeni Kapı ( Dicle Kapısı)

Urfa Kapısı

Mardin Kapısı

Dağ Kapısı

Diyarbakır Peygamber Türbeleri

Hz. Elyesa

Hz. Zülkifl

Hz. Enüş

Nebi Harut

Nebi Haruni Asefi

Nebi Hallak

Nevi Hürnüz

Hz. Yunus

Diyarbakır Camileri

Ulu Camii

Safa Camii

Behram Paşa Cami

Şeyh Matar Cami

İskender Paşa Camii

Diyarbakır Kiliseleri

Meryem Ana Süryani Kilisesi

Ermeni Katolik Kilisesi

Surp Giragos Ermeni Kilise

Saint George Kilisesi

Mar Petyun Keldani Kilisesi

Surp Sarkis Kilisesi

Protestan Kilisesi

Latin Kilisesi

Sinagoglar

Çermik Sinagogu

Medreseler

Mesudiye Medresesi

Zenciriye Medresesi

Ali Paşa Medresesi

Diyarbakır Kaleleri

Diyarbakır Kalesi Surları

Diyarbakır Müzeleri

Arkeoloji Müzesi

Cahit Sıtkı Tarancı Müzesi

Ziya Gökalp Müzesi

Ahmet Arif Edebiyat Müzesi

Diyarbakır Hanları

Deliller Hanı

Hasan Paşa Hanı

Sülüklü Han

Çifte Han

Yeni Han

Diyarbakır Höyükleri

Üç Tepe Höyük (Bismil)

Körtik Tepe

Diyarbakır Köşkler

Pamuk Köşk

Kuş Dili Köşkü

Kavs Köşk

Hami Köşkü

Hacı Ağa Köşkü

Gazi Köşkü

Bekir Paşa Köşkü