MANİSA

Manisa Ege bölgesi illerimizdendir. Osmanlı imparatorluğu döneminde Şehzadeler şehri olarak anılmaktaydı. MÖ. II. Bine dayanmaktadır. Yunanistan’ın Tselya bölgesindeki yaşayanlar Mağnetler Menderes nehri kıyısına, İspil dağı eteklerine yerleşmişlerdir. Daha sonra Hititler, Frigler, Yunanlılar, Lidyalılar, İranlılar, Romalılar, Bizanslılar, Saruhanlılar, Osmanlı İmparatorluğu

Hititler döneminde “Kybele Kaya Anıtı” 22 Kent’in birleştiği Kent merkeziydi. Lidyalılar döneminde “Sard Antik Kenti” tarihte bilinen ilk parayı basanlardır.

Antik Çağdaki ismi : Magnesia adsipylum idi.

Manisa lalesi : Koyu mavi renklidir. 15 derecede bile yetişmektedir. Dünyaca ünlüdür.

Manisa Kaleleri

Manisa Kalesi, Yoğurtcu Kalesi

Manisa Medreseler

Sinanbey Medresesi, Ulu Cami Medresesi, Muradiye Medresesi, Sultan Medresesi, Hisdistani Medresesi

Manisa Mevlevihane ve Dergahlar

Manisa Mevlevihanesi, Vakvak Tekkesi, Kabak Tekkesi, Seyid Hoca Tekkesi, Çeşitli dergahlar

Manisa Kaplıcalar

Emir Kaplıcası, Ilıcak Kaplıcası, Kurşunlu Kaplıcası, Hisar Kaplıcaları, Menteşe Urganlı

Bedestenler

Rum Mehmet Paşa Bedesteni, Bedesten

Manisa Müzeler

Arkeoloji Müzesi, Salihli Müzesi, Kenan Evren Etnografya Müzesi

Manisa Antik Kentler

Stratonikeia (Siledik)

Khlıara (Kırkağaç)

Sandiana(Yırca)

Kalanda ( Kalamos)

Agoeria

Trakhoula (Dar Kale)

Aigai

Lulia (Gördes)

Heirakame

Hermokapelaia

Hyrkanis

Kastolos

Koloena

Manisa Türbeler

İshak Çelebi Türbesi

Saruhan Bey Türbesi

Revak Sultan Türbesi

Yedi Kızlar Türbesi

Terzioğlu Türbesi

Tahir Efendi Türbesi

22 Sultan Türbesi

Şeyh İsa Türbesi

Mahmut Dede Türbesi

Bakacak Sultan Türbesi

Taptuk Emre Türbesi

Ayni Ali Türbesi

Tezveren Dede Türbesi

Manisa Kiliseler

Thyateira Kilisesi

Philadephia Kilisesi

Manisa Külliyeler

Ulu Cami ve Külliyesi

Sultan Camisi ve Külliyesi

Hanuniye Külliyesi

Muradiye Külliyesi

İmarethane

Sultan Camisi imarethanesi

Muradiye imarethanesi

Manisa Sinagoglar

Sardeis ( Sard) Sinagogu

Manisa Bimarhaneler ( Darrüşşifalar)

Sultan Camisi Daruş şifası

Manisa Hanlar

Yeni Han

Kurşunlu Han

Vakıf iş hanı

Sungur bey Hanı

Manisa Saraylar

Manisa Sarayı (Saray-ı Amire)

Manisa Sıbyan Mektebi

Yakup Ağa Sıbyan Mektebi

Ferhat Ağa Sıbyan Mektebi

Çaprazı Sağir Sıbyan Mektebi

Molla Şaban Sıbyan Mektebi

Hacı Mustafa Ağa Sıbyan Mektebi

Alaybey Sıbyan Mektebi

Hanutiye Sıbyan Mektebi

Kayalıoğlu Sıbyan Mektebi

Manisa Doğal Güzellikler

Spil Dağı Milli Parkı

Orman içi Dinlenme Alanı

Peri Bacaları

Marmara Gölü

Manisa Camiler

Ulu Cami

Sultan Camisi

Hatuniye Camisi

Muradiye Camisi

Haced Mescidi

Lala Paşa Camisi

Manisa Turistik Yerler

Soma – Darkale – Tarhala

Ağlayan Kaya : Niobe

Tepe Mezarlığı : Bin Tepeler, Lidya Kral Mezarları

Filedeffiya : Alaşehir

Thyateira : Akhisar

Aigai : Antik Kent Köseler Köyü

Sart : Antik Kent Lidyalılar Dönemi

Kybele

Spil Dağı : Milli Park = Doğal Aşınma sonucunda başı eğik olan kaya ağlayan bir kadın görünümdedir.

Niobenin Zeus tarafından burada Taşa çevrildiğine inanılmaktadır.

Manisa Kaplıcalar

7 Kızlar Türbesi – Revak Sultan Türbesi

Mevlevi hane

Mesir Şenlikleri

İvaz Paşa Camii – Hatuniye Camii

Kula Evleri – Kula Halıları

Darp hane