Elazığ tarihinde hüküm sürmüş  medeniyetler ; Hurriler, Hititler, Urartular, Romalılar, Bizanslılar, Azeri Türkleri, Araplar, Selçuklular ve Osmanlı imparatorluğudur.

Hazar Gölü : Elazığ’a 22 km uzaklıkta olup tektonik bir göldür. Hazar Gölünün kilise ada civarında başlayan batık bir kentin olduğu keşfedilmiştir. Gölün kıyısında kamp ve dinlenme tesisleri vardır.

Hazar baba Kayak Merkezi : Sivrice ilçesinde kayak sporu, teleferik ve yeme içme mekanları ile günü birlik hizmet vermektedir.

Keban Barajı : Türkiye’nin en büyük yapay gölüdür.

Sağlık Turizmi : Golan Kaplıcaları, Mürüdü Suyu, Yurtbaşı Madensuyu, Akçakiraz suları, Gümüş Kavak Madensuyu, Korucu köyü yel pınarı

Kaleler

Harput Kalesi

Palu Kalesi

Ağrı Kalesi

Köprüler

Kara Mağara Köprüsü

Palu Köprüsü

Kömürhan Köprüsü

Mağaralar

Buzluk Mağarası

Keban Sarkık Dikit Mağarası

Manastırlar

Surp Kevork Manastırı

Kervansaraylar

Denizli Kervansarayı Vakıf han

Hacı İbrahim Şah Kervansarayı

Antik Kentler

Harput Taş, Karpata

Kiliseler

Meryem Ana Kilisesi

Ermeni Kilisesi

Palu Kilisesi

Türbeler

Arap Baba Türbesi

Şeyh Ahmet Peykeri Türbesi

Ahi Musa Türbesi

Fetih Ahmet Baba Türbesi

Mansur  Baba Türbesi

Cemşit Bey Türbesi

Ar kuzu baba Türbesi

Külliyeler

Şeyh Ahmet Peykari Külliyelsi

Yusuf Ziya Paşa Külliyesi

Camiler

Ulu Camii

Sara Hatun Camii

Kurşunlu Camii

Ahi Musa Mescidi

Arap Baba Mescidi

Alacalı Mescid

Hanlar

Yusuf Ziya Paşa Hanı