Sulusaray Sebastapolis (Sulusaray) Sulusaray Kaplıcası, Mozaik Müzesi ilçede MÖ. 3000 yıllarında Eski Tunç çağında yerleşim başlamıştır. Bölgedeki Sulusaray Antik Kenti Mö. 1. Yüzyılda kurulmuştur. Sebastapolis Grekçe bir sözlük olup büyük azametli şehir anlamındadır. Tiyatro, Agord, Cadde, Mabet bulunmaktadır. Kentin yerleşim planı Bergama Antik Kentine benzemektedir. Aynı zamanda Açık Hava Müzesi olarak korunmaktadır. Eski Tunç, Hiti, […]

Bölgede Hitit, Pers, Frig uygarlıklarından sonra Moğollar, İranlılar, Bizanslılar, Selçuklu, Osmanlı İmparatorluğu 14 Devlet pek çok beylik hüküm sürmüştür. Tokat kalesinde yapılan kazılarda 5. Yada 6. Yüzyıla ait izler bulunmuştur. Tokat’ta  Yamaç Paraşütü yapılmaktadır. Tokat Kalesi : Eflak Prensi Vlad (Kont Drakula ) Devlet hastanesi başhekimi Yaşar Metin Aksoy’un Ok ve Yay atölyesi gezilebilir. Hıdırlık […]

tursab_logo_337x90