İlk yerleşim Kalkolotik çağ zamanındadır. 21 Höyük ve yerleşim yeri saptanmıştır. Asur, Hitit, Frig, Roma, Bizans, Selçuklu, Osmanlı.. Kırıkkale’den Kızılırmak geçmektedir. Merkeze bağlı Kaletepme de Kapulu Kaya Baraj inşaatı kazılarında Etilere ait mezar taşları, çanak çömlek, kabartmalar, mermer heykeller, lahit kapakları, sikkeler bulunmuştur. Silah fabrikası ziyaret edilebilir. Osmanlı dönemine ait sivil mimari örnekleri vardır. Cami […]