Hz. İbrahim Semavi dinlerin hepsinde saygı gören ve “peygamberlerin atası” olarak kabul edilen peygamberdir. Ortadoğu’da pek çok yerle birlikte adı anılsa da, hatırası en çok Türkiye’nin güneydoğusunda yer alan Şanlıurfa’da yaşamaktadır. Hz. İbrahim’in binlerce yıldır ziyaret merkezi haline gelmiş olan bu kentteki makamları doğumunu ve çocukluğunu anlatır. İbrahim ile ilgili mağaralar, camiler, bahçeler ve göllerden […]

Urfa’nın tarihi Paleolotik çağa kadar  uzadığı tespit edilmiştir. Urfa bölgesi Sümer, Akat, Hitit, Babil, Kalde, Hurri, Mitanni, Aram, Asur, Med ve Pers Makedonya, Roma ve Bizans medeniyetlerine ev sahipliği yapmıştır. Hristiyanlar Urfa’ya kutsal şehir demektedirler. Bunun sebebi o çağın Osroane kralı Abgar Ukomo’nun dünyada Hristiyanlığı kabul eden ilk kral olduğu, Hz. İsa ile mektuplaştığı ve […]

Harran adı Sümerce Kesişen Yollar anlamına gelmektedir.Tarihi 9000 yıl öncesine dayanmaktadır. Dönemin en güzel sanat eserleri  burada yetişmiştir.Dünyanın ilk üniversitesi burada kurulmuştur.Harran Günümüzde Şanlıurfa’ya bağlıdır.Şanlı Urfa Türkiye’nin önemli merkezlerinden birisidir. Rakkakapı, HalepKapı, Nizar Kapı, Yezid Kapı, Fettan Kapı ve Küçük Kapı diye anılan 8 kapısından kervanlar girip çıkarken 19 kapısıyla Ulu Cami Anadoludaki ilk Anıt […]

tursab_logo_337x90