Tarihi MÖ. 7500 yıllarına dayanmaktadır. Hurriler, Mitanniler, Hititler, Asurlular, Medler, Persler, Romalılar, Bizanslılar, Araplar, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğu hüküm sürmüştür. Diyarbakır surlarının uzunluğu 5 bin 500 metre’dir. UNESCO dünya mirasına adaydır. Diyarbakır Surları İç Kale Surları Yedi Kardeş Burcu Ulu Beden Burcu Selçuklu Burcu Nur Burcu Leblebi Kıran Burcu Keçi Burcu Fındık Burcu Akrep Burcu […]