MANİSA Manisa Ege bölgesi illerimizdendir. Osmanlı imparatorluğu döneminde Şehzadeler şehri olarak anılmaktaydı. MÖ. II. Bine dayanmaktadır. Yunanistan’ın Tselya bölgesindeki yaşayanlar Mağnetler Menderes nehri kıyısına, İspil dağı eteklerine yerleşmişlerdir. Daha sonra Hititler, Frigler, Yunanlılar, Lidyalılar, İranlılar, Romalılar, Bizanslılar, Saruhanlılar, Osmanlı İmparatorluğu Hititler döneminde “Kybele Kaya Anıtı” 22 Kent’in birleştiği Kent merkeziydi. Lidyalılar döneminde “Sard Antik Kenti” […]