Denizli Denizli denince akla ilk gelen Pamukkale travertenleridir. Ayrıca Denizli Horozu ve Konfeksiyon, Dokuma fabrikaları sanayi ve ticaret şehridir. Denizli’nin ilk yerleşim yeri Beycesu Han höyüğüdür.M. Ö. 4000 yıllarında Kalkaltik dönemde insanların yaşadığı görülmektedir. Sonrasında Frigler, Lidyalılar, Romalılar, Denizli’nin eski adı Ladik’ti. Bu kelime Laodikeia kelimesinden gelmektedir. Termal Sağlık Turizmi ve Kültür Turizmi yaygındır. KAPLICALAR […]

Pamukkale – Hierapolis Denizli’ye 20 km uzaklıkta bulunan bu alanda Kalsiyum oksit içeren suların oluşturduğu beyaz travertenler antik çağlardan günümüze kadar gelmiştir. Antik kentin M.Ö. II. Yy’da Bergama Krallarından II. Evmenes tarafından kurulduğu adını ise Bergama’nın kurucusu Telephos’un eşi Heira’dan aldığı sanılmaktadır. Konstantin döneminde Frigya bölgesinin başkentliğini yapmış Bizans döneminde Piskoposluk merkezi olmuş. Bu özellikleriyle […]

M.S. 1 yüzyılda Anadolu’nun en önemli ve ünlü kentlerinden biridir.Denizli’nin 6 km kuzeyinde bulunmaktadır.Lykos ırmağının güneyinde kurulduğu için Laodikeia adını almıştır. Hristiyanlığın önemli merkezlerinden biri olması sebebiyle küçük Asianın 7 ünlü kilisesinden biri buradadır. Laodikya Antik Kentten Çıkan Eserler Büyük Tiyatro Küçük Tiyatro Stadyum ve Gimmazyum Anıtsal Çeşme Meclis Binası Zeus Tapınağı Büyük Kilise Suriye […]

tursab_logo_337x90