Kars Kars ili Doğu Anadolu’nun en soğuk bölgesinde yer alır. Tarih öncesi çağlardan beri yerleşim alanı olmuştur. Paleotik döneme ait mağaralarda yaşam izine rastlanmıştır. MÖ. IX. Yüzyılı Urartu egemenliğine girmiştir. Kimerler, İskitler, Medler, Ermenia, Persler, Romalılar, Ermeniler, Selçuklular, Gürcüler, Moğollar, Osmanlılar ve şimdide Türkiye Cumhuriyetinin topraklarındadır. Kars’ta geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Kars 40 yıl […]