Elazığ tarihinde hüküm sürmüş  medeniyetler ; Hurriler, Hititler, Urartular, Romalılar, Bizanslılar, Azeri Türkleri, Araplar, Selçuklular ve Osmanlı imparatorluğudur. Hazar Gölü : Elazığ’a 22 km uzaklıkta olup tektonik bir göldür. Hazar Gölünün kilise ada civarında başlayan batık bir kentin olduğu keşfedilmiştir. Gölün kıyısında kamp ve dinlenme tesisleri vardır. Hazar baba Kayak Merkezi : Sivrice ilçesinde kayak […]