Ağrı; Orta Asya’dan gelen Kavimlerin Anadoluya girişleri sırasında Ağrı bir geçiş yeri durumdaydı.En köklü uygarlık Urartular olmuştur. Osanlılar zamanında adı Şorbulak idi.Ermeniler zamanında Karakilise Kazım Karabekir Paşa zamanında Kara Köse Nuh Tufanı ile ilgisinden dolayı Tevratta adı geçen Ararat Dağı ve ülkesinin Ağrı ve çevresinin olduğu sanılmaktadır.Batılılar Ağrı’ya Ararat demektedir. Türkiye’nin en büyük dağı (5.165m) […]