Ardahan Türkiye’nin Doğu Anadolu bölgesi Karadeniz sınırındadır. İlk medeniyet Urartular zamanına aittir. Yörede ilk Türk yerleşimi MÖ. 720 yılında Kimmerlerin bölgeye gelmesi ile olmuştur. Urartu, Med, Pers, Roma, Sasani, Selçuklu, İlhanlı, Karakoyunlu, Akkoyunlu, Safavi, Osmanlı imparatorluğu ev sahipliği yapmıştır. 1828 – 1855 yıllarında Ruslar’ın işgalinde kalmıştır. Hamşioğlu Rasim bey Konağı, Dursun soylu konağı Akçakale Ada […]

Hakkari Doğu Anadolu’da yer alan ilimiz, yapılan arkeolojik araştırmalara göre MÖ. 100.000 – 40.000 Orta Paleolitik çağdadır. Gevaruk Vadisinde 2600 metre yükseklikte pek çok kayaya  ( 1000) tane kazınmış resimler bulunmuştur. Zaman içinde pek çok medeniyet gelip geçmiştir. Dağ Turizmi : Cilo Buzul Dağı, Sat Dağları Yayla Turizmi : Berçelan Yaylası, Dağcılık, Kayakçılık, Doğa Yürüyüşü, […]

Tunceli KMÖ. IV. Yy’da Tarihçi Ptokmyos buradan Daranalis olarak söz etmiştir. Hurriler, Hititler, Sümerler, Urartular, Akadlar, Roma, Bizans, Selçuklular Bu doğu ilimizin 7 tane ilçesi vardır. Festivaller : Munzur Festivali, Pülümür Bal Festivali, Hozat Festivali, Çemiş gezek dut festivali Kaleler Ambar Köyü Kalesi, Mazgirt Kalesi, Kale Köyü Kalesi, Bağın Kalesi, Pertek Kalesi, Sağman Kalesi Camiler […]

Kars Kars ili Doğu Anadolu’nun en soğuk bölgesinde yer alır. Tarih öncesi çağlardan beri yerleşim alanı olmuştur. Paleotik döneme ait mağaralarda yaşam izine rastlanmıştır. MÖ. IX. Yüzyılı Urartu egemenliğine girmiştir. Kimerler, İskitler, Medler, Ermenia, Persler, Romalılar, Ermeniler, Selçuklular, Gürcüler, Moğollar, Osmanlılar ve şimdide Türkiye Cumhuriyetinin topraklarındadır. Kars’ta geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Kars 40 yıl […]

Malatya Tarih öncesi çağlarda buzluk ve inderesi mevkiinde bulunan mağaralarda yaşam izine rastlanmıştır. MÖ. 7000 yıllarına dayanmaktadır. Değirmen tepe ve Aslantepe’de çok sayıda mühürler, seramikler bulunmuştur. Hititler, Medler, Persler, Roma imparatorluğu, Bizans, Selçuklu, Beylikler, Osmanlı ve Cumhuriyet dönemi. Malatya’nın Kayısısı meşhurdur. Nemrut yakın olduğu için gezilecek yerlerden biridir. Kaleler Malatya Kalesi Arapgir Kalesi ZEngibar Kalesi […]

Doğal, tarihi ve kültürel değerler bakımından büyük bir turizm potansiyeline sahip olan Muş, Doğu Anadolu’nun Yukarı Murat-Van bölümünde, Çar Deresi ve Korni Deresi arasındaki ovaya kurulmuştur. Urartulardan başlayan köklü kültür tarihi, ilin hiç şüphesiz en önemli turizm kaynağıdır. Kış ve doğa sporları bakımından büyük bir potansiyele sahip Muş ilinde henüz bu yönde yeterli turizm yapılanması […]

Elazığ tarihinde hüküm sürmüş  medeniyetler ; Hurriler, Hititler, Urartular, Romalılar, Bizanslılar, Azeri Türkleri, Araplar, Selçuklular ve Osmanlı imparatorluğudur. Hazar Gölü : Elazığ’a 22 km uzaklıkta olup tektonik bir göldür. Hazar Gölünün kilise ada civarında başlayan batık bir kentin olduğu keşfedilmiştir. Gölün kıyısında kamp ve dinlenme tesisleri vardır. Hazar baba Kayak Merkezi : Sivrice ilçesinde kayak […]

Iğdır’daki ilk yerleşim MÖ. 5000 – 4000 yıllarında yaşamış Hurrilerdir. Mitonniler, Hititler, Asurlular, Urartular, Medler, Persler, Makedonlar, Selçuklu ve Osmanlı imparatorluğu hüküm sürmüştür. Iğdır’ın Anlamı : İyi, Ulu, Bahadır’dır. Ermenistan, Azerbaycan ve İranla sınır komşusudur. Halkın geçim kaynağı tarım ve hayvancılıktır. Göktaşı Çukuru, Korhan yaylasına meteor düşmesiyle oluşmuştur. Dünyadaki 2. Büyük çukurdur. Tuz Mağarası, Leylek […]

Bingöl Bingöl ilimizde pek çok küçük göl vardır. Yüksek dağların arasında buzul gölleridir. Tarihi boyunca Hitit, Urartu , Pers, Makedonya, Roma, Sasaniler, Bizans’a ev sahipliği yapmıştır. Bingöl’de bulunan eserlerin çoğunluğu Urartulara aittir. Kamp ve Karavan için yerlerde mevcuttur. Yüzen Ada : Solhan ilçesi Hazarşah Köyü Aksakal Göl Mezrasındaki ada. Güneşin Doğuşu : Karlıova ilçesindeki Kala […]

Van’ın en önemli kiliselerinden birisidir. Hristiyanların inanç merkezidir. Her yıl binlerce turist bölgeyi ziyaret etmektedir. Keşiş Manvel’in mimarlığını yaptığı kilises 915 – 921 yılları arasında yapılmıştır. Din adamı yetiştirmek üzere kurulan manastırdır. Ermeni Patrikhane merkezi olmuştur. 4 kilise 4 yonca yaprağı planında olup, açık yunan hacı şeklindedir. Kilisenin iç ve dış yapısında incil ve tevrattan […]

tursab_logo_337x90