Osmaniye’nin yer aldığı Kilikya bölgesi MÖ.XIV yüzyılında Hititlerin egemenliğinde olup Asurlular, Bir dönem egemenlik kurdular. Kilikyalılar, Persler, Roma imparatorluğu döneminde önemli bir ticaret merkezi olmuştur. Daha sonra Emeviler ve Osmanlı imparatorluğuna geçmiştir. Karatepe’de kilimler alınabilir. Yıl içinde pek çok etkinlik düzenlenmektedir. Yer fıstığı meşhurdur. Osmaniye Kaleler Kastabala Kalesi Çardak Kalesi Kaypak (Savranda) Kalesi Toprakkale Kalesi […]