Dövme dondurmasıyla meşhur olan ilimiz Kurtuluş Savaşındaki halkın direnişinden dolayı İstiklal madalyası verilen illerimizden birisidir. Kahraman ünvanı Kurtuluş savaşından sonra büyük direniş ve kahramanlık gösterdiği için verilmiştir. Hititler döneminde adı Maraş’tı. Tarih boyunca Hititler, Asurlular, Persler, Makedonyalılar, Romalılar, Bizanslılar, Selçuklular, Abdülkadir Beyliği, Osmanlılar ve Cumhuriyet dönemlerine ev sahipliği yapmıştırlar. Kırmızı biberi meşhurdur.Kuran-ı Kerim’de geçen Ashaf-ı […]