Burdur Akdeniz bölgesindedir. Pek çok sayıda göl, vadi, mağara, düden, in ve dehliz bulunmaktadır. Antik çağda Pisidia bölgesinde bulunan Burdur, Neolitik çağ, Kalkolitik çağ, ilk tunç çağı  Hititler, Frigler, Lydialılar, Romalılar. Tarih boyunca pek çok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. 8 tane Anıt Ağaç vardır. Burdur Camileri Ulu Camii Selimzade Camii Kayışoğlu Camii Tepe Camii Divanbaba […]