Mersin – ST. Paul Kilisesi ve Kuyusu

Gözlü kule höyüğünde yapılan kazılar ilk yerleşimin yeni taş çağı ve Orta tunç çağı zamanında olduğunu gözlemlemiştir. M.Ö. 66. Da Kilikya bir Roma Vilayeti olunca Tarsus’ta merkezi bir konum olmuştur. M.S. 11-12. Yy’da İnşa edildiği tahmin ediliyor. Tavanında Hz. İsa,  Yohannes,  Mattios, Marcos ve Lucas’ın freskleri bulunmaktadır. Bir çan kulesi de mevcuttur.

Tarsus’ta 5 kilise, 6 medrese, 7 Hristiyan Sıbyan mektebi 2 hamam, 2 han Dünyanın ilk kanalizasyonlu tarihi Roma yolu bu şehirdedir.Roma Hamamı,, Kleopatra Kapısı’da eski kalıntılardan biridir.

Tarsus ilahi dinler açısından önemli bir merkezdir.Kuranı Kerim’de geçen Ashab-ı Kehf ( 7 uyurlar ) mağarası bu bölgededir. İncil’de Pavlus’ta Tarsus doğumludur.

Hristiyanların hac merkezidir. Kudüs’teki kıyamet kilisesinden sonra en kutsal kilise ST. Paul Kilisesi’dir.

St. Paul kuyusu Hristiyanlar tarafından kutsal sayılmıştır. Yapılan kazı çalışmalarında bulunan duvar kalıntıları St. Paul’un doğduğu ev olduğu düşünülmektedir.